Download mirrors for download.html

DocFetcher 1.1.22 Download Mirrors

Setup file download.html - 34.92 MB - Java,Linux,Linux Gnome,Linux GPL,Linux Open Source,Mac OS X,OS X,Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinVista, - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: download.html
 • Size: 34.92 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 12/7/2019
 • Total Downloads: 767
 • Last week: 4

 • Download time
 • Dialup 85 m (56k)
 • ISDN 37 m (128k)
 • DSL 9 m (512k)
 • Cable 5 m (1024k)
 • T1 3 m (1484k)

Short description

DocFetcher este o sursă aplicație deschisă de căutare pe desktop: Acesta vă permite să căutați în conținutul fișierelor de pe computer. - Poți să te gândești la ea ca la Google pentru fișiere locale.... more
User rating
5/5 (1 votes)
Excellent
Your rating
Your review