Download mirrors for WolSetup.exe

WOL 2.0.3 Download Mirrors

Setup file WolSetup.exe - 0.79 MB - WinXP,WinVista,Win7 x32,Win7 x64,Win2000,Windows2000,Windows2003,WinServer - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: WolSetup.exe
 • Size: 0.79 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 7/21/2014
 • Total Downloads: 5750
 • Last week: 13

 • Short file info:
  PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

 • MD5 checksum:
  60f2d615466a647848002f10fdc05caa

 • SHA1 checksum:
  1889f0fcd466efd1453e55ccf34f63ef9277e55b

 • Download time
 • Dialup 2 m (56k)
 • ISDN 50 s (128k)
 • DSL 12 s (512k)
 • Cable 6 s (1024k)
 • T1 4 s (1484k)

 • File section
  File Type: Win32 EXE
  MIME Type: application/octet-stream
  EXE section
  Machine Type: Intel 386 or later, and compatibles
  Time Stamp: 2009:06:06 16:41:54-05:00
  PE Type: PE32
  Linker Version: 6.0
  Code Size: 23552
  Initialized Data Size: 119808
  Uninitialized Data Size: 1024
  Entry Point: 0x323c
  OS Version: 4.0
  Image Version: 6.1
  Subsystem Version: 4.0
  Subsystem: Windows GUI

Short description

Implementează Programul trezi la funcția LAN. Wake-up computer la distanță. Adresa MAC rezolva de la distanță PC. Păstrează lista de calculatoare, de export și import a listei. Sprijinit linie de comandă. Acesta este un freeware!... more
User rating
2.5/5 (4 votes)
Medium
Your rating
Your review