Wireless Network Watcher 2.31 Download Mirrors

Setup file wnetwatcher.zip - 434.63 KB - Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: wnetwatcher.zip
 • Size: 434.63 KB
 • License: Freeware
 • Date updated: 3/18/2023
 • Total Downloads: 13392
 • Last week: 7

 • Short file info:
  Zip archive data, at least v2.0 to extract

 • MD5 checksum:
  7bc2103e3edd1ba5d78fe995817a6fa5

 • SHA1 checksum:
  4683a99b8b6bfc70727ee454e30f91edfdafe657

 • Download time
 • Dialup 1 m (56k)
 • ISDN 27 s (128k)
 • DSL 6 s (512k)
 • Cable 3 s (1024k)
 • T1 2 s (1484k)

 • File section
  File Type: ZIP
  File Type Extension: zip
  MIME Type: application/zip
  ZIP section
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0002
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2023:03:17 13:18:20
  Zip CRC: 0x6e246583
  Zip Compressed Size: 417635
  Zip Uncompressed Size: 435016
  Zip File Name: WNetWatcher.exe
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0002
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2023:03:17 13:18:16
  Zip CRC: 0x3646fcaf
  Zip Compressed Size: 19937
  Zip Uncompressed Size: 27796
  Zip File Name: WNetWatcher.chm
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0002
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2023:03:17 13:18:16
  Zip CRC: 0x6b62531d
  Zip Compressed Size: 7158
  Zip Uncompressed Size: 23488
  Zip File Name: readme.txt

Short description

Wireless de rețea Watcher este un mic utilitar care scanează rețeaua fără fir și afișează lista tuturor calculatoarelor și a dispozitivelor care sunt în prezent conectate la rețea.... more
User rating
4.5/5 (15 votes)
Excellent
Your rating
Your review