Carroll 1.31 Download Mirrors

Setup file Carroll.zip - 0.71 MB - Windows - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Carroll.zip
 • Size: 0.71 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 2/12/2024
 • Total Downloads: 1036
 • Last week: 7

 • Short file info:
  Zip archive data, at least v2.0 to extract

 • MD5 checksum:
  d6b2fb0cfdba90ccbfc9fbcd5caaa92a

 • SHA1 checksum:
  d5903a1e23601611459e952a0b4c510ce558e24e

 • Download time
 • Dialup 2 m (56k)
 • ISDN 45 s (128k)
 • DSL 11 s (512k)
 • Cable 5 s (1024k)
 • T1 3 s (1484k)

 • File section
  File Type: ZIP
  File Type Extension: zip
  MIME Type: application/zip
  ZIP section
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2024:02:10 15:19:12
  Zip CRC: 0xa231e855
  Zip Compressed Size: 746840
  Zip Uncompressed Size: 828447
  Zip File Name: Setup.exe

Short description

Puteți seta pentru fiecare utilizator o rezoluție diferită a ecranului. După conectare, rezoluția ecranului va fi modificată la setarea stocată.

Fișierul ZIP conține o instalare care instalează Carroll. Carroll este pornită automat pentru fiecare utilizator.
Prima data... more
User rating
4/5 (2 votes)
Very good
Your rating
Your review