Navicat for PostgreSQL (Linux) - the best GUI database administration tool 12.1.6 Download Mirrors

Setup file navicat111_pgsql_en.tar.gz - 49.10 MB - i386 PC, 32-bit and 64-bit Linux platform, Linux kernel version 2.2 or higher, Glibc 2.4 or above, G - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Buy or select mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: navicat111_pgsql_en.tar.gz
 • Size: 49.10 MB
 • License: Shareware
 • Date updated: 5/18/2020
 • Total Downloads: 303
 • Last week: 1

 • Short file info:
  gzip compressed data, was "navicat111_pgsql_en.tar", from FAT filesystem (MS-DOS, OS/2, NT)

 • MD5 checksum:
  464be6e624692534dccb96fb17781405

 • SHA1 checksum:
  379e026822884096195a8ccf019347c09e0664a3

 • Download time
 • Dialup 120 m (56k)
 • ISDN 53 m (128k)
 • DSL 13 m (512k)
 • Cable 7 m (1024k)
 • T1 5 m (1484k)

 • File section
  File Type: GZIP
  MIME Type: application/x-gzip
  ZIP section
  Compression: Deflated
  Flags: FileName
  Modify Date: 0000:00:00 00:00:00
  Extra Flags: (none)
  Operating System: FAT filesystem (MS-DOS, OS/2, NT/Win32)
  Archived File Name: navicat111_pgsql_en.tar

Short description

Navicat pentru PostgreSQL poate conecta utilizatorii la orice servere de baze de date PostgreSQL locale sau la distanță de la versiunea 7.3 sau mai mult și suportă toate obiectele bazei de date PostgreSQL. Cu serviciile Navicat Cloud, acestea pot să sincronizeze setările și interogările cu nor în ordine... more
User rating
3/5 (1 votes)
Good
Your rating
Your review