Download mirrors for openhardwaremonitor-v0.9.5.zip

Open Hardware Monitor 0.9.5 Download Mirrors

Setup file openhardwaremonitor-v0.9.5.zip - 491.52 KB - Windows XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64 - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: openhardwaremonitor-v0.9.5.zip
 • Size: 491.52 KB
 • License: Freeware
 • Date updated: 5/26/2020
 • Total Downloads: 1095
 • Last week: 9

 • Short file info:
  Zip archive data, at least v2.0 to extract

 • MD5 checksum:
  933382eea8d26fad6d1842aaee9332c2

 • SHA1 checksum:
  3c438b8d5ab8aab6cfee91779b4d18b4466414ed

 • Download time
 • Dialup 1 m (56k)
 • ISDN 30 s (128k)
 • DSL 7 s (512k)
 • Cable 3 s (1024k)
 • T1 2 s (1484k)

 • File section
  File Type: ZIP
  File Type Extension: zip
  MIME Type: application/zip
  ZIP section
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: None
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:50
  Zip CRC: 0x00000000
  Zip Compressed Size: 0
  Zip Uncompressed Size: 0
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:24
  Zip CRC: 0x7ade50ac
  Zip Compressed Size: 59674
  Zip Uncompressed Size: 145920
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/Aga.Controls.dll
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2016:11:06 11:59:10
  Zip CRC: 0x5304c346
  Zip Compressed Size: 8019
  Zip Uncompressed Size: 28155
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/License.html
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:24
  Zip CRC: 0x816eb754
  Zip Compressed Size: 186343
  Zip Uncompressed Size: 493568
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/OpenHardwareMonitor.exe
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:24
  Zip CRC: 0x884f3569
  Zip Compressed Size: 119604
  Zip Uncompressed Size: 311808
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/OpenHardwareMonitorLib.dll
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:24
  Zip CRC: 0x9f2b53cd
  Zip Compressed Size: 118510
  Zip Uncompressed Size: 305152
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/OxyPlot.dll
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:25 23:14:24
  Zip CRC: 0x77c3d3c2
  Zip Compressed Size: 9860
  Zip Uncompressed Size: 21504
  Zip File Name: OpenHardwareMonitor/OxyPlot.WindowsForms.dll

Short description

Monitorul Hardware Open este un program mic şi uşor de utilizat, care monitorizează senzori de temperatură, vitezele ventilatoarelor, voltajele, de încărcare şi viteze de ceas de hardware a unui calculator. Pentru a instala doar despachetaţi arhiva zip şi a alerga cu OpenHardwareMonitor.exe Administrato... more
User rating
4.5/5 (4 votes)
Excellent
Your rating
Your review