DesktopOK 11.22 Download Mirrors

Setup file DesktopOK.zip - 0.58 MB - Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8 - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: DesktopOK.zip
 • Size: 0.58 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 5/15/2024
 • Total Downloads: 4418
 • Last week: 7

 • Short file info:
  Zip archive data, at least v2.0 to extract

 • MD5 checksum:
  600cada8e17bb4dd9f761e6a2c67e312

 • SHA1 checksum:
  6d8543d3942b0d7e6cbfeae432100977a362130d

 • Download time
 • Dialup 2 m (56k)
 • ISDN 36 s (128k)
 • DSL 9 s (512k)
 • Cable 4 s (1024k)
 • T1 3 s (1484k)

 • File section
  File Type: ZIP
  File Type Extension: zip
  MIME Type: application/zip
  ZIP section
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2018:01:04 19:46:48
  Zip CRC: 0xce16a88f
  Zip Compressed Size: 145
  Zip Uncompressed Size: 232
  Zip File Name: leggimi.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2016:01:14 17:42:12
  Zip CRC: 0x10c014bd
  Zip Compressed Size: 131
  Zip Uncompressed Size: 171
  Zip File Name: liesmich.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2018:05:25 09:34:02
  Zip CRC: 0xeca3ef4d
  Zip Compressed Size: 160
  Zip Uncompressed Size: 237
  Zip File Name: Lisez-moi.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:18 11:54:06
  Zip CRC: 0xa41fdbbc
  Zip Compressed Size: 195
  Zip Uncompressed Size: 329
  Zip File Name: readme.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0800
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:11:02 17:34:16
  Zip CRC: 0xd529cec3
  Zip Compressed Size: 214
  Zip Uncompressed Size: 331
  Zip File Name: прочетиме.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0800
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2021:02:08 20:31:04
  Zip CRC: 0x24d0dc50
  Zip Compressed Size: 248
  Zip Uncompressed Size: 359
  Zip File Name: ПрочтиМеня.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0800
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2018:04:28 12:40:38
  Zip CRC: 0x0ea1936b
  Zip Compressed Size: 220
  Zip Uncompressed Size: 426
  Zip File Name: ЧитайМеня.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0x0800
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:12:21 14:46:32
  Zip CRC: 0x45475028
  Zip Compressed Size: 263
  Zip Uncompressed Size: 436
  Zip File Name: 읽어보기.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2024:05:15 06:59:46
  Zip CRC: 0x791438c7
  Zip Compressed Size: 601106
  Zip Uncompressed Size: 891216
  Zip File Name: DesktopOK.exe

Short description

Salvați și restaurați pozițiile de pictograme. DesktopOK este o soluție mică, dar eficientă pentru utilizatorii care trebuie să schimbe frecvent rezoluția ecranului. DesktopOK nu trebuie să fie instalat și poate fi executat cu ușurință de pe desktop.... more
User rating
2.5/5 (5 votes)
Medium
Your rating
Your review