Download mirrors for hpat_setup.zip

Heliocentric Planetary Aspects 27.34 Download Mirrors

Setup file hpat_setup.zip - 2.33 MB - Win XP,Win 98,Win 2000,WinVista x32,WinVista x64,Win7 x32,Win7 x64,Win8 x32,Win8 x64,Win10 x32,Win10 - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Buy or select mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: hpat_setup.zip
 • Size: 2.33 MB
 • License: Shareware
 • Date updated: 5/21/2020
 • Total Downloads: 281
 • Last week: 1

 • Short file info:
  Zip archive data, at least v2.0 to extract

 • MD5 checksum:
  5c5a0dff4f6182fd5108340e72a668a0

 • SHA1 checksum:
  4f3e52853b58b7e71b92f1856b05a93ebb9fc751

 • Download time
 • Dialup 6 m (56k)
 • ISDN 3 m (128k)
 • DSL 37 s (512k)
 • Cable 18 s (1024k)
 • T1 12 s (1484k)

 • File section
  File Type: ZIP
  File Type Extension: zip
  MIME Type: application/zip
  ZIP section
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:21 17:19:02
  Zip CRC: 0xcb1d8b93
  Zip Compressed Size: 2444270
  Zip Uncompressed Size: 2518303
  Zip File Name: hpat2734_setup.exe
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:21 17:15:24
  Zip CRC: 0x377abc7f
  Zip Compressed Size: 1033
  Zip Uncompressed Size: 2550
  Zip File Name: installation_notes.txt
  Zip Required Version: 20
  Zip Bit Flag: 0
  Zip Compression: Deflated
  Zip Modify Date: 2020:05:21 17:15:24
  Zip CRC: 0x23c647db
  Zip Compressed Size: 1734
  Zip Uncompressed Size: 4383
  Zip File Name: license_terms.txt

Short description

Afișează aspecte heliocentrice între planete la o anumită dată, tranziții personale și sinastru. Are afișări grafice și dinamice, precum și tabele. Identifică tiparele de aspect și le permite să le caute.... more
User rating
4/5 (8 votes)
Very good
Your rating
Your review