Mozilla Firefox 118.0 Download Mirrors

Setup file firefox-118.0b9.tar.bz2 - 76.55 MB - Linux - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: firefox-118.0b9.tar.bz2
 • Size: 76.55 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 9/29/2023
 • Total Downloads: 6959
 • Last week: 7

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  96386af36d41b4c980d2c66451b776ac

 • SHA1 checksum:
  a5ef7bc53a390c1ede5d87dca534fc154247859d

 • Download time
 • Dialup 187 m (56k)
 • ISDN 82 m (128k)
 • DSL 21 m (512k)
 • Cable 10 m (1024k)
 • T1 7 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
3/5 (9 votes)
Good
Your rating
Your review