Mozilla Firefox 124.0.2 / 125.0b9 Beta Download Mirrors

Setup file firefox-124.0.2.tar.bz2 - 81.74 MB - Linux - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: firefox-124.0.2.tar.bz2
 • Size: 81.74 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 4/7/2024
 • Total Downloads: 7155
 • Last week: 6

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  12fa321e65365c04754f5473e6d730cc

 • SHA1 checksum:
  995146e8284a96a27058fa5f15baf5e1855533a9

 • Download time
 • Dialup 199 m (56k)
 • ISDN 87 m (128k)
 • DSL 22 m (512k)
 • Cable 11 m (1024k)
 • T1 8 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
2.5/5 (10 votes)
Medium
Your rating
Your review