Firefox for Mac 77.0.1 / 78.0 Beta 1 / 78.0b1 Developer / 79.0a1 N Download Mirrors

Setup file Firefox 77.0.1.dmg - 69.18 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 77.0.1.dmg
 • Size: 69.18 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 6/3/2020
 • Total Downloads: 5124
 • Last week: 7

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  05b7e61952885e11f5fb6392c01e851d

 • SHA1 checksum:
  431bb99ab130fe6ed81006b810b71f9c44975a9f

 • Download time
 • Dialup 169 m (56k)
 • ISDN 74 m (128k)
 • DSL 19 m (512k)
 • Cable 9 m (1024k)
 • T1 7 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
4/5 (7 votes)
Very good
Your rating
Your review