Firefox for Mac 64.0.2 / 65.0b9 Beta / 65.0b9 Developer / 66.0a1 N Download Mirrors

Setup file Firefox 64.0.2.dmg - 62.18 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 64.0.2.dmg
 • Size: 62.18 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 1/10/2019
 • Total Downloads: 4209
 • Last week: 8

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  6ad94e4c49329ea97e0db0fe705f9008

 • SHA1 checksum:
  a6271cd821be0b067954862bdc69a5fad8e2ea59

 • Download time
 • Dialup 152 m (56k)
 • ISDN 66 m (128k)
 • DSL 17 m (512k)
 • Cable 8 m (1024k)
 • T1 6 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
4/5 (6 votes)
Very good
Your rating
Your review