Firefox for Mac 85.0 / 86.0 Beta 1 / 86.0b1 Dev / 87.0 Nightly Download Mirrors

Setup file Firefox 85.0.dmg - 123.97 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 85.0.dmg
 • Size: 123.97 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 1/26/2021
 • Total Downloads: 5320
 • Last week: 4

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  b8512b01f4e4afbeec1c28a2ead47581

 • SHA1 checksum:
  29f1a51e036b623a371c661da8768712f14343c2

 • Download time
 • Dialup 302 m (56k)
 • ISDN 132 m (128k)
 • DSL 33 m (512k)
 • Cable 17 m (1024k)
 • T1 12 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
4/5 (7 votes)
Very good
Your rating
Your review