Firefox for Mac 68.0.2 / 69.0b14 Beta / 69.0b14 Developer / 70.0a1 Download Mirrors

Setup file Firefox 68.0.2.dmg - 66.87 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 68.0.2.dmg
 • Size: 66.87 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 8/16/2019
 • Total Downloads: 4739
 • Last week: 16

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  d83d8dc8b57d4fbdde61009081874be9

 • SHA1 checksum:
  6250ca14b5f290a435cec320c898b95bdb288029

 • Download time
 • Dialup 163 m (56k)
 • ISDN 71 m (128k)
 • DSL 18 m (512k)
 • Cable 9 m (1024k)
 • T1 6 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
4/5 (7 votes)
Very good
Your rating
Your review