Firefox for Mac 128.0 / 129.0 Beta 1 / 129.0b1 Developer / 130.0 N Download Mirrors

Setup file Firefox 129.0b1.dmg - 141.78 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 129.0b1.dmg
 • Size: 141.78 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 7/10/2024
 • Total Downloads: 6367
 • Last week: 5

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  37ce602ed3a2e08547f5a0c2b235c242

 • SHA1 checksum:
  3f785fd10d5be829d47a057011113e01ab8ba2c1

 • Download time
 • Dialup 346 m (56k)
 • ISDN 151 m (128k)
 • DSL 38 m (512k)
 • Cable 19 m (1024k)
 • T1 13 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
2.5/5 (11 votes)
Medium
Your rating
Your review