Firefox for Mac 65.0.2 / 66.0b11 Beta / 66.0b11 Developer / 67.0a1 Download Mirrors

Setup file Firefox 65.0.2.dmg - 64.21 MB - Mac - Support
Fișierele sunt cele originale. Download3K nu modifică în nici un fel integritatea fișierelor. Verificați SHA1 și MD5 pentru confirmare.
Select a download mirror:

Email me updates

Disponibil doar pe Download3k.com.

File information

 • Filename: Firefox 65.0.2.dmg
 • Size: 64.21 MB
 • License: Freeware
 • Date updated: 3/1/2019
 • Total Downloads: 4335
 • Last week: 9

 • Short file info:
  bzip2 compressed data, block size = 900k

 • MD5 checksum:
  8473b6d54391ac73b5f9cc3c833bbc57

 • SHA1 checksum:
  df90af7ff06e09cb2830c63e80346c2e5b7150a9

 • Download time
 • Dialup 157 m (56k)
 • ISDN 69 m (128k)
 • DSL 17 m (512k)
 • Cable 9 m (1024k)
 • T1 6 m (1484k)

 • File section
  File Type: BZ2
  File Type Extension: bz2
  MIME Type: application/bzip2

Short description

Proiectul Mozilla Firefox (fostă Firebird, care a fost anterior Phoenix) este un redesign al componentei browser-ului Mozilla, scris folosind XUL limba interfeței utilizator și proiectate pentru a fi cross-platform. Mozilla Firefox este un mic, rapid și foarte ușor de utilizat br... more
User rating
4/5 (7 votes)
Very good
Your rating
Your review